TURANCILIK NEDİR?


Turancılık, Irksal farklılıkları (fiziksel farklılıklar da diyebiliriz) yadsıyarak, Orta Asya’da yaşayan, Türk olmayan ancak Türk kültüründen etkilenmiş, bu arada da bir miktar melezleşmiş halkları (Türki) Türk sayan ve onlarla Tek ve Ortak Bir Devlet kurulmasını savunan bir görüştür.

Rus baskısından bunalan Türk(1) ve Türki kökenli halklar arasında doğmuş ve Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Türkiler tarafından Türkiye’de yayılmaya başlamıştır.

Ancak Turancılık fikri gerek Osmanlı’da gerekse Türkiye’de tutmamış; Türki halklar ırksal, fiziksel, kültürel ve mezhepsel farklılıklardan, dilden veya tarihsel birlik olmaması gibi sebeplerden Türk Milletinin çoğunluğu tarafından hep yabancı kabul edilmişlerdir.


1-Burada Rusya Türkleri ile kast edilen gerçekten Türk Irkının özelliklerini gösteren, fiziksel olarak Anadolu Türklerine benzeyen, ancak sınırın yanlış tarafında kalmış soydaşlarımızdır. Rusya, Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerde yaşayan, Gagavuzları veya Balkan Türkleri gibi Türk soylu halklar (Türkler) ile Kırgızlar gibi Türki halkları birbirleriyle karıştırmamaya dikkat etmek lazımdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !